Tu jesteś > PSP > Articles by: ZPO2

ZPO2

Jak co roku, społeczność naszej szkoły uczciła kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przeprowadziliśmy szereg akcji upamiętniających to doniosłe wydarzenie.

10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele klas, w których odbywały się lekcje on-line odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Przez cały tydzień odbywały się lekcje wychowawcze pod tytułem „Ojczyzna zwykłe słowo, a tyle znaczy”. Wychowawcy przedstawiali prezentację historyczno – patriotyczną dotyczącą trudnych 123 lat Polski pod zaborami oraz walki o granice nowo powstałego państwa.

Już po raz ósmy przeprowadziliśmy akcję „Mamy Niepodległą!”, która cieszy się dużą popularnością. W tym roku szczególnego znaczenia nabrała symbolika pozdrowień i wyrazów pamięci poprzez pocztówkę. Tym razem to uczniowie klas trzecich mogli skierować do swoich bliskich słowa radości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ponadto 12 listopada odbył się konkurs dla uczniów klas 7 i 8, zatytułowany: „Droga Polaków do niepodległości. Losy państwa polskiego od rozbiorów do 1918 r.” Uczniowie chętnie w nim uczestniczyli, osiągając wysokie wyniki. Większość uczniów osiągnęła wyniki powyżej 60% możliwych do zdobycia punktów. Dwóch uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów. Byli to: Bartosz Rajzyngier oraz Łukasz Wiciński z klasy 8b. Klaudiusz Drumlak z klasy 8a zdobył 95% możliwych do uzyskania punktów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Początek listopada to czas, w którym szczególnie wspominamy osoby, których z nami już nie ma. W tym roku Samorząd Uczniowski odwiedził groby Franciszki Skorupskiej i Leopolda Makucha, składając kwiaty i znicze.

Franciszka Skorupska – pierwsza kierownik szkoły, pełniła tę funkcję od 1929 do 1933 roku.

Leopold Makuch – nauczyciel, wychowawca, regionalista. Od 1967 r. kierownik naszej szkoły, a od 1971 r. jej dyrektor. Funkcję tę sprawował do chwili przejścia na emeryturę w 1990 r. Był badaczem historii szkoły, autorem „Szkicu do historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku”. Pasją Leopolda Makucha było badanie historii Kraśnika. Dzięki niemu ukazało się pismo „Regionalista”, którego był pierwszym redaktorem naczelnym.

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła aktywny udział w akcji „Znicze dla Wołynia”. Już w najbliższych dniach znicze zapłoną na kilku cmentarzach na Wołyniu. Na grobach często zaniedbanych i zapomnianych.

Mimo utrudnionych warunków zbiórki, spowodowanych zawieszeniem zajęć w klasach IV-VIII, udało się uzbierać  pokaźną ilość  273 zniczy. Wszystko dzięki ofiarności  i życzliwości społeczności szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej inicjatywy: uczniom, rodzicom, wychowawcom i pracownikom szkoły.