Tu jesteś > PSP > Articles by: Anna Wiślińska

Anna Wiślińska

W dniach 8-14 maja uczniowie naszej wraz z nauczycielami  przebywali w stolicy Estonii -Tallinie w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus plus -Everyone is someone ( Każdy z nas  ma swoją wartość). W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli  pozostałych pięciu krajów biorących udział w projekcie z Litwy, Grecji, Włoch, Turcji i z Estonii. W  trakcie swojego pobytu uczniowie  uczestniczyli w spotkaniach  projektowych  oraz warsztatach teatralnych organizowanych przez estońską organizację Teatr Forum, których tematyka dotyczyła zagadnień  demokracji. Uczniowie zaprezentowali prezentacje swoich miast i szkół, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz wycieczkach zwiedzając zabytki i atrakcje Tallina. Ciekawą atrakcją był dwudniowy pobyt na wyspie Aegna, gdzie wszyscy uczestnicy mogli doświadczyć ciekawych  plenerowych metod edukacyjnych

W dniach 20-22 kwietnia w Almerii (Hiszpania) odbyło się międzynarodowe spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „Explore, Inspire, Animate”. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły wraz z nauczycielami z Litwy, Sardynii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Na spotkaniu omówiono zasady współpracy partnerskiej i działania związane z tematyką projektu oraz ustalono terminy wyjazdów uczniów do poszczególnych państw.

Nauczyciele zapoznali się z ciekawymi narzędziami technologii informatycznej, które zostaną wykorzystane w pracy z uczniami w ramach realizacji projektu. Nowe techniki posłużą do stworzenia materiałów o środowisku przyrodniczym min. w postaci wirtualnych wycieczek do parków narodowych do parków narodowych/rezerwatów biosfery/parków krajobrazowych  i wirtualnej rzeczywistości z obiektami 3d.

Nauczyciele zwiedzili najważniejsze atrakcje Almerii, poznali walory krajobrazowe obszarów chronionego krajobrazu takich jak obszar Cabo de Gata oraz  Pustynia Tabernas z ich unikalną florą i fauną.

Projekt ma na celu zapoznanie się z fauna i florą poszczególnych państw, parkami narodowymi i rezerwatami biosfery Unesco, zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne oraz konieczność ochrony środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Przedstawiamy wyniki etapu szkolnego:

kl .1-3

I miejsce : Wanda Chruściel- kl. 3b

II miejsce: Nikola Słabczyńska – kl.3b

III miejsce: Mateusz Czyż-kl.3b

kl.4-8

I miejsce : Emilia Iżycka- kl. 8b

II miejsce:Jakub Sobótka-kl.7b

III miejsce: Hanna Krpuka, Magdalena Kuśmierczyk- kl.4a

Gratulujemy wszystkim, którzy zostali wyróżnieni 🙂