Tu jesteś > PSP > Articles by: Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w następujących konkursach:

* konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa”:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

* konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. „Spisowa krzyżówka językowa”:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/