Tu jesteś > PSP > Articles by: Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Po uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniowie spotykają się

z wychowawcą w sali lekcyjnej według poniższego harmonogramu:

23 czerwca 2022r.

godzina 18:00 klasy 8 – hala sportowa

24 czerwca 2022r.

godzina 8:00 klasy 1-2  – dziedziniec szkolny (od ulicy Kochanowskiego)             

godzina 9:00 klasy 3  – hala sportowa                        

godzina 10:00 klasy 4-7 -dziedziniec szkolny (od ulicy Kochanowskiego)                                  

godzina 11:00 przedszkole, oddziały „0” dziedziniec szkolny (od ulicy Kochanowskiego)             

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wszystkie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbędą się w hali sportowej ZPO nr 2.

23 czerwca 2022r.

godzina 18:00 klasy 8 – hala sportowa

24 czerwca 2022r.

godzina 8:00 klasy 1-2  – dziedziniec szkolny (od ulicy Kochanowskiego)             

godzina 9:00 klasy 3  – hala sportowa                        

godzina 10:00 klasy 4-7 -dziedziniec szkolny (od ulicy Kochanowskiego)                                  

godzina 11:00 przedszkole, oddziały „0” dziedziniec szkolny (od ulicy Kochanowskiego)             

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wszystkie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbędą się w hali sportowej ZPO nr 2.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

W okresie lipiec-sierpień 2022 r. miejskie przedszkola w Kraśniku będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.


 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 1 do 31 lipca 2022 roku
 • do przedszkola na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci, uczęszczające w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli miejskich, prowadzonych przez Miasto Kraśnik
 • przedszkole w okresie wakacyjnym czynne w godzinach od 6 do 16.00.
 • do przedszkoli  będą przyjmowane  wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy pracują i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem obydwojga rodziców jest  dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia o zatrudnieniu
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 24.06.2022 r.
 • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej w sekretariacie ZPO nr 2, ul. Urzędowska 10 lub ul. Spółdzielcza 3
 • dyżur wakacyjny odbywać się będzie w budynku przy ul. Spółdzielczej 3
 • konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor
 • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie  od 06.06.2022 r. do  17.06.2022 r.
 • Weryfikacja  zgłoszeń – 20.06.2022 r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 21.06.2022 r.

DYŻUR WAKACYJNY ZPO NR 1

W imieniu Pana Wojciecha Wilka Burmistrza Miasta Kraśnik zapraszamy na Dzień Dziecka w Kraśniku – będą to 3 dni pełne atrakcji.
– 29 maja w godzinach 14.00-19.00 zapraszamy na stadion MOSiR.
– 1 czerwca w godzinach 16.00-18.00 zapraszamy na skwer przy ul. Spółdzielczej.
– 5 czerwca w godzinach 12.00-18.00 zapraszamy do Parku Jana Pawła II, na stadion „Tęczy” i parking przy ul. Oboźnej.

Czytaj więcej