Tu jesteś > PSP > Articles by: Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału spotkaniu służącym wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.

Link do spotkania

12 kwietnia to szczególna data dla tych wszystkich, którzy kochają jeść czekoladę.

Zajrzyjcie do fabryki firmy WEDEL aby zobaczyć jak powstają słodkie smakołyki.

Informujemy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 09.04.2021 r. zawieszamy możliwość korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Kraśnik. Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostają dostępne wyłącznie dla sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27.03.