Tu jesteś > PSP > Articles by: Marzena Piłat

Marzena Piłat

W klasie 2b został wdrożony program Fundacji BGK ,,Były sobie pieniądze”. Projekt był skierowany do dzieci mieszkających w gminach do 100 000 mieszkańców. Nasza szkoła była jedną z 10 placówek z terenu całego kraju zakwalifikowanych do obecnej edycji.

Celem projektu było podniesienie u dzieci poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie ich w podstawy finansów.

Przedsiębiorczość to między innymi znajomość podstaw ekonomii, wartości pieniądza, roli banków, co z kolei prowadzi do umiejętności podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich i zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Po cyklu przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem ciekawych pomocy i materiałów, przekazanych nam przez Fundację BGK w ramach projektu, nasi uczniowie zostali wprowadzeni w podstawy przedsiębiorczości.

Działania zostały rozszerzone o bardzo ciekawe warsztaty przeprowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego. Ponadto odbyły się dwie wycieczki do Urzędu Skarbowego i Banku PKO SA, które pozwoliły naszym uczniom poznać rolę i funkcję tych instytucji. Zaowocowało to podjęciem cyklicznej współpracy w przyszłym roku szkolnym i rozszerzeniem jej na inne klasy.

Realizacja projektu ,,Były sobie pieniądze” dostarczyła naszym dzieciom wiele radości, zachęciła do oszczędzania. Wzbogaciła program nauczania o ciekawe treści odpowiadające potrzebom uczniów.

Podjęte działania będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

Według danych szacunkowych około 4 miliony polskich dzieci co roku jest narażonych na bierne palenie.

Dlatego nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”. Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jego głównym celem było znmiejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

W projekcie uczestniczyło 64 uczniów z klas: 2b, 3b i 3c. Program został zrealizowany w formie 5 zajęć warsztatowych: 1. Co to jest zdrowie? 2. Od czego zależy nasze zdrowie? 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? 5. Nie pal przy mnie, proszę! Podczas zajęć uczniom towarzyszyła wiewiórka Wiki. Program został poszerzony o dodatkowe działania takie jak: prelekcja pielęgniarki szkolnej, wystawa prac uczniów, projekcję filmu i quiz.

31 maja był Światowy Dzień bez Papierosa, dlatego tego dnia odbył się też happening pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”.

W wyniku podejmowanych działań uczniowie zdobyli nowe wiadomości i umiejętności. Byli zainteresowani i chętnie angażowali się w podejmowane działania.

,,Kreatywne Prace Plastyczne” to wyzwanie edukacyjne, do którego warto dołączyć” – po wdrożeniu projektu w klasach I c i II b możemy podpisać się pod tym stwierdzeniem. Ten Międzynarodowy Projekt Edukacyjny dał naszym uczniom możliwość rozwoju, dostarczył im wiele radości, pozwolił pokonywać trudności i wierzyć w siebie. Dzięki inspiracjom, zabawom plastycznym, był on dla naszych uczniów niezwykle atrakcyjny. Dzieci nie mogły doczekać się kolejnych zajęć. Efekty pracy podnosiły ich samoocenę, rozbudzały ciekawość. Wykorzystanie recyklingu plastycznego budowało nawyki proekologiczne. Zaskakujące propozycje pobudzały do działania. Łatwość zintegrowania działań plastycznych z obserwacją otaczającego świata, zachęcała do poznawania środowiska. Udział w projekcie rozwinął kreatywność naszych uczniów i zachęcił do poszukiwania własnych rozwiązań oraz dał swobodę twórczą.

Mamy satysfakcję, że udało nam się zdobyć Certyfikat ukończenia Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Kreatywne Prace Plastyczne” dla naszej szkoły.

W przyszłym roku na pewno przystąpimy do kolejnej edycji, bo ten projekt to prawdziwa przygoda!

W ramach  programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” klasy 2b i 3a w dniu 9 grudnia 2021r. pojechały na wycieczkę do Warszawy.

Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od porannego spaceru po Łazienkach, gdzie wysłuchaliśmy mini-koncertu Fryderyka Chopina, poznaliśmy historię tego miejsca. W zwiedzaniu towarzyszyli nam mieszkańcy parku-wiewiórki, łabędzie, pawie.

Następnie udaliśmy się do Zamku Królewskiego. Siedziba królów zrobiła na nas ogromnie wrażenie, jak byśmy przenieśli się w czasie.

Smaczny obiad z deserem, zjedliśmy na Starówce, w restauracji ,,Warszawska Pyza”.

Ostatnim punktem naszej wycieczki był pobyt w Centrum Nauki Kopernik, to miejsce inspiruje do obserwacji, doświadczeń, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Do Kraśnika wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Czekamy na kolejny wyjazd !!!

MOI DRODZY !

Przed Wami bardzo zasłużone wakacje, życzę Wam udanego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń i wspaniałych przygód !!!