Tu jesteś > PSP > Articles by: Iwona Margoła

Iwona Margoła

Karta rowerowa, to dokument potrzebny dzieciom, które chcą uzyskać samodzielność poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Uczniowie klasy 4a, 4b i 4c na zajęciach techniki , w ramach wychowania komunikacyjnego poznawali przepisy ruchu drogowego i zaliczali testy z wiedzy teoretycznej. Dnia 1 czerwca 2022 roku na placu przed halą sportową odbył się dla nich egzamin praktyczny na kartę rowerową.

O ten ważny dokument ubiegali się również chętni uczniowie klas 5-8, którzy 3 czerwca zdawali egzamin teoretyczny, a do egzaminu praktycznego przystąpili 22 czerwca br.

Nad prawidłowym przebiegiem przejazdu uczniów przez tor przeszkód czuwali policjanci Powiatowej Komendy Policji w Kraśniku. Sprawdzian teoretyczny i praktyczny pomyślnie ukończyło 60 czwartoklasistów i 52 uczniów klas 5-8.

Wszystkim gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy z kartą rowerową !

Ewa Matuszkiewicz

Iwona Margoła

Wszystkie drzewka zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu spełniały kryteria regulaminu, były niezwykle ciekawe, pomysłowe, oryginalne i wykonane różnorodnymi technikami. W związku z tym, Komisja miała niełatwe zadanie z wyłonieniem laureatów. Po wnikliwej ocenie prac przyznała miejsca i wyróżnienia.

Najwyżej ocenione prace:

 1. miejsce: Łucja Gil kl. 6b, Sebastian Puła kl.6c
 2. miejsce: Lena Kosidło kl. 6b, Maja Siewielec kl.6c
 3. miejsce: Helena Fic kl. 6b, Daria Janiec kl. 6b

Wyróżnienia otrzymują:

 1. Natalia Ciborowska kl. 6a
 2. Ignacy Ośka kl. 6a
 3. Wiktoria Pawlasek kl. 6a
 4. Patryk Rycerz kl. 6b
 5. Wiktor Niezgoda kl. 6c
 6. Jakub Niedzielski kl. 6d
 7. Oliwia Rajzyngier kl. 6d
 8. Antonina Wieczorek kl.6d

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody.

O terminie i miejscu odbioru zostaną poinformowani indywidualnie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorki: Ewa Matuszkiewicz, Iwona Margoła

Poniżej prezentujemy prace laureatów:

W związku z zagrożeniem koronawirusem i koniecznością zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nie będą prowadzone w okresie od 11.03.2020 r. do 25.03.2020 r. – decyzja Ministra Edukacji Narodowej.

 Dyżur sekretariatu szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00.

MEN – informacje dla Rodziców

MEN- informacje dla Uczniów

MEN – informacje dla nauczycieli

ZDALNE LEKCJE

DLA ÓSMOKLASISTÓW

Czytanie on-line bez ryzyka zakażenia. Największa biblioteka cyfrowa w Polsce otwarta

Lektury on-line

Filmy edukacyjne