Tu jesteś > PSP > Logopeda

Logopeda

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

JEST CODZIENNA PRACA W DOMU!

Dziecko siedmioletnie powinno mieć już w pełni ukształtowaną mowę. Jego  wypowiedzi powinny być już poprawne pod względem fonetycznym, a już na początku nauki w szkole w swoim słowniku powinno mieć kilka tysięcy wyrazów i poprawnie budować zdania w sensie wymagań języka polskiego.

 

Wg E.M. Skorek, do najczęstszych przyczyn wad wymowy należą:

 1. zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego:
 • nieprawidłowa budowa języka ( skrócone wędzidełko, język zbyt długi, zbyt krótki, zbyt gruby);
 • nieprawidłowa budowa podniebienia;
 • wady zgryzu;
 • anomalie zębowe;
 • rozrost trzeciego migdałka;
 • polipy;
 • skrzywienie przegrody nosowej;
 • przerost śluzówki nosa;
 1. nieprawidłowe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych:
 • brak pionizacji języka;
 • niska sprawność języka, warg, żuchwy;
 • zakłócona praca mięśni napinających i przywodzących wiązadła głosowe;
 • trudności w koordynacji pracy wiązadeł głosowych z pracą nasady;
 • nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia gardłowego;
 1. nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu;
 2. nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego;
 3. czynniki psychiczne;
 4. czynniki społeczne:
 • niesprzyjające warunki uczenia się;
 • nieprawidłowe wzorce fonetyczne;
 • nieprawidłowa atmosfera;
 • styl wychowania i postawy rodziców;
 • brak stymulacji rozwoju mowy