Tu jesteś > PSP > RUSSIAN > Czas przeszły – powtórka

Czas przeszły, odmiana czasowników

Czasowniki w formie czasu przeszłego nazywają czynności, które miały miejsce w przeszłości, na przykład:

Брат вручил сестре подарок. Brat dał siostrze prezent.
Я написал письмо. Ja napisałem list. Она могла прийти со своим мужем. Ona mogła przyjść ze swoim mężem.
Они могли подготовить ужин. Oni mogli przygotować kolację.

Formy czasu przeszłego tworzymy od tematu bezokolicznika, przez dodanie końcówki dla rodzaju męskiego,               -ла dla rodzaju żeńskiego, -ло dla nijakiego oraz -ли dla liczby mnogiej.

Pewna grupa czasowników nie posiada końcówki w rodzaju męskim w czasie przeszłym. W języku rosyjskim w formach czasu przeszłego nie występują końcówki osobowe, a więc nie jest możliwe pominięcie zaimka osobowego.

Я, ты, он читал (czytałem, czytałeś, czytał)
Я, ты, она читала (czytałam, czytałaś, czytała)
Оно читало (czytało)
Мы, вы, они читали (czytaliśmy, czytaliście, czytali)