Tu jesteś > PSP > KONKURSY > KONKURS PLASTYCZNY-„PTAKI WOKÓŁ NAS”

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII  do udziału w konkursie plastycznym 

Regulamin konkursu 

ORGANIZATORZY: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  

Odpowiedzialna : Urszula Witkowska 

CELE KONKURSU 

 
a) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych gatunków ptaków  

b) kształtowanie postaw ekologicznych,  

c) zachęcanie dzieci i młodzieży do obserwacji przyrody. 

TEMATYKA KONKURSU 

W pracach plastycznych uczniowie mogą przedstawić różne gatunki ptaków, które możemy obserwować w naszym bezpośrednim otoczeniu, wokół domu, w parkach, w lesie, nad jeziorem, rzeką, na polach, łąkach. Można wykonać prace plastyczne przedstawiające ptaki w różnych sytuacjach np. ; budujące gniazda, opiekujące się potomstwem, polujące na zdobycz, szukające pokarmu, szykujące się do odlotu, itp. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4-8 
  1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
  1. Technika wykonania pracy dowolna. 
  1. Zdjęcie pracy należy wysłać na adres mailowy przyrodnicysp2krasnik@wp.pl do 30 kwietnia 
  1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszona przez niego praca została wykonana osobiście i nie jest ona kopią pracy plastycznej wykonanej  przez inne osoby. 
  1. W mailu, którego załącznikiem jest zdjęcie pracy plastycznej powinny znaleźć się imię i nazwisko autora, klasa. 
  1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.