Tu jesteś > PSP > Alert Ekologiczny > Podstępne WZW

„ Podstępne WZW” to program edukacyjny, do którego przystąpili uczniowie klas siódmych naszej szkoły.  Celem programu  jest upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C poprzez:

•    przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HAV, HBV i HCV,

•    uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,

•    pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych,

•    kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Program realizowany jest we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei” i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku.