Tu jesteś > PSP > Aktualności > Erasmus plus-spotkanie w Hiszpanii

W dniach 20-22 kwietnia w Almerii (Hiszpania) odbyło się międzynarodowe spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „Explore, Inspire, Animate”. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły wraz z nauczycielami z Litwy, Sardynii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Na spotkaniu omówiono zasady współpracy partnerskiej i działania związane z tematyką projektu oraz ustalono terminy wyjazdów uczniów do poszczególnych państw.

Nauczyciele zapoznali się z ciekawymi narzędziami technologii informatycznej, które zostaną wykorzystane w pracy z uczniami w ramach realizacji projektu. Nowe techniki posłużą do stworzenia materiałów o środowisku przyrodniczym min. w postaci wirtualnych wycieczek do parków narodowych do parków narodowych/rezerwatów biosfery/parków krajobrazowych  i wirtualnej rzeczywistości z obiektami 3d.

Nauczyciele zwiedzili najważniejsze atrakcje Almerii, poznali walory krajobrazowe obszarów chronionego krajobrazu takich jak obszar Cabo de Gata oraz  Pustynia Tabernas z ich unikalną florą i fauną.

Projekt ma na celu zapoznanie się z fauna i florą poszczególnych państw, parkami narodowymi i rezerwatami biosfery Unesco, zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne oraz konieczność ochrony środowiska.