Tu jesteś > PSP > Aktualności > „Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2021 – 2022 wzięliśmy udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”. Jego głównym celem jest propagowanie kultury oraz wprowadzanie uczniów w świat wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021 / 2022:

– punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
– punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;
– punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

W trakcie realizacji projektu uczniowie zrealizowali łącznie 34 zadania w czterech modułach:

MODUŁ I- „W krainie muz”
MODUŁ II- „Tu jest moje miejsce”
MODUŁ III- „Kocham, lubię, szanuję”
MODUŁ IV- „Kultury Świata”.