Tu jesteś > PSP > Aktualności > Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Według danych szacunkowych około 4 miliony polskich dzieci co roku jest narażonych na bierne palenie.

Dlatego nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”. Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jego głównym celem było znmiejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

W projekcie uczestniczyło 64 uczniów z klas: 2b, 3b i 3c. Program został zrealizowany w formie 5 zajęć warsztatowych: 1. Co to jest zdrowie? 2. Od czego zależy nasze zdrowie? 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? 5. Nie pal przy mnie, proszę! Podczas zajęć uczniom towarzyszyła wiewiórka Wiki. Program został poszerzony o dodatkowe działania takie jak: prelekcja pielęgniarki szkolnej, wystawa prac uczniów, projekcję filmu i quiz.

31 maja był Światowy Dzień bez Papierosa, dlatego tego dnia odbył się też happening pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”.

W wyniku podejmowanych działań uczniowie zdobyli nowe wiadomości i umiejętności. Byli zainteresowani i chętnie angażowali się w podejmowane działania.