Tu jesteś > PSP > Aktualności > Egzamin na kartę rowerową

Karta rowerowa, to dokument potrzebny dzieciom, które chcą uzyskać samodzielność poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Uczniowie klasy 4a, 4b i 4c na zajęciach techniki , w ramach wychowania komunikacyjnego poznawali przepisy ruchu drogowego i zaliczali testy z wiedzy teoretycznej. Dnia 1 czerwca 2022 roku na placu przed halą sportową odbył się dla nich egzamin praktyczny na kartę rowerową.

O ten ważny dokument ubiegali się również chętni uczniowie klas 5-8, którzy 3 czerwca zdawali egzamin teoretyczny, a do egzaminu praktycznego przystąpili 22 czerwca br.

Nad prawidłowym przebiegiem przejazdu uczniów przez tor przeszkód czuwali policjanci Powiatowej Komendy Policji w Kraśniku. Sprawdzian teoretyczny i praktyczny pomyślnie ukończyło 60 czwartoklasistów i 52 uczniów klas 5-8.

Wszystkim gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy z kartą rowerową !

Ewa Matuszkiewicz

Iwona Margoła