Tu jesteś > PSP > REGULAMIN BIBLIOTEKI

KAŻDY UCZEŃ POWINIEN ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z REGULAMINEM BIBLIOTEKI

UCZEŃ POWINIEN ZAPAMIĘTAĆ DNI I GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Z BIBLIOTEKI KORZYSTAJĄ WSZYSCY UCZNIOWIE

KSIĄŻKI WYPOŻYCZA SIĘ BEZPŁATNIE

JEDNORAZOWO WOLNO WYPOŻYCZYĆ DO PIĘCIU KSIĄŻEK NA OKRES DWÓCH TYGODNI.

NIE WOLNO PRZETRZYMYWAĆ KSIĄŻEK , PONIEWAŻ CZEKAJĄ NA NIE INNI CZYTELNICY.

WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI NALEŻY SZANOWAĆ.

PRZED WYPOŻYCZENIEM NALEŻY KSIĄŻKI OBEJRZEĆ I ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA EWENTUALNE USZKODZENIA.

W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE CISZA.

KSIĄŻKI ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE POWINIEN UCZEŃ ODKUPIĆ WZGLĘDNIE OFIAROWAĆ W ZAMIAN INNĄ UZNANĄ PRZEZ BIBLIOTEKARZA ZA RÓWNOWARTOŚCIOWĄ.

NA TRZY TYGODNIE PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO WSZYSTKIE KSIĄŻKI  POWINNY BYĆ ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI.