Tu jesteś > PSP > Rada Rodziców

rada

PREZYDIUM

Rady Rodziców  na rok  szkolny 2023/2024

Przewodniczący  –   Agata Młynarska
Z-ca Przewodniczącego
 –   Dorota Turska
Sekretarz 
 –   Iwona Janiec
Skarbnik  –   Marcin Kusmierczyk
Członek   –   Ilona Łocek

Poniżej podajemy dane o rachunku bankowym

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej nr rach.: 21 8717 0009 2001 0007 5255 0001

PROTOKÓŁ 4.10.2023

OPINIA NR 1

OPINIA NR 2

UCHWAŁA NR 1

UCHWAŁA NR 2

UCHWAŁA NR 3

UBEZPIECZENIE 2023/2024

COMPENSA TU SA VIG S) Szkoła Podstawowa przy ZPO nr 2 w Kraśniku oferta 2023-2024 GLOBAL — kopia Zgloszenie_Szkody_NNW- 2 strony

NNW SZKOLNE- SZCZEGÓŁOWO

 

 

 

Z okazji jakże ważnego Święta

życzymy z całego serca, by czasu starczyło na wszystko, aby Wasze poświęcenie

w sukcesy obrodziło, a to co w naszych dzieciach dobre na lepsze zmieniło.

Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych  oraz

zadowolenia z uczniów.

Rada Rodziców przy SP nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

Kraśnik, dnia 14.10.2020 r.

 

Dokumenty Rady Rodziców obowiązujące

w bieżącym roku szkolnym 2020/2021

Rodo Klauzula informacyjna

Regulamin Rady Rodziców

Porządek obrad Rady Rodziców w dniu 1.10.2020

Na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 24 sierpnia 2020 r. wybrano firmę ubezpieczającą Szkołę, tj. COMPENSA TU SA ze składką 34 złote. Polisa Typ 184 nr 001061065 okres ubezpieczenia od 1.09.2020 do 31.08.2021

  

w celu likwidacji szkody prosimy kontaktować się z ubezpieczycielem

infolinia Compensy 801 120 000 lub 22 501 61 

https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/

lub bezpośrednio z agentem, tj. Pani Maria Machulak, tel. 693716316

Zamieszczamy również druk zgłoszenia szkody, który po wypełnieniu wraz z dokumentacją medyczną można kierować bezpośrednio na adres e-mail: dokumenty@compensa.pl

Zgloszenie_Szkody_NNW

Opinia RR nt dodatkowych dni wolnych od nauki w Szkole

Poniżej umieszczamy link do kalendarza roku szkolnego 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców z dnia 1 października 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2019)2020

Sprawozdanie dotyczące środków FRR za rok szkolny 2019/2020

Opinia Komisji Rewizyjnej

Uchwała 1-2020-2021 w.s. przyjęcia Programu wych-profil

Program Profilaktyczno-wychowawczy-2020

Uchwała 2-2020-2021 w.s. wydatkowania środków FRR

Uchwała 3-2020-2021 w.s. zmiany Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała 4-2020-2021 w.s. udzielenia upoważnienia do kontaktów z bankiem

Uchwała 5-2020-2021 w.s. wysokości składki

Uchwała 6-2020-2021 w.s. wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej

Uchwała 4-2019-2020 w.s. projektu planu finansowego

Wyniki ankiety dotyczącej składek na Fundusz Rady Rodziców

Opinia RR nt zmian w Statucie Szkoły

Zmiany w Statucie Szkoły