Tu jesteś > PSP > Historia szkoły

Metryka Szkoły Podstawowej Nr 2 sięga roku 1928. Aby prześledzić ten rodowód, trzeba się cofnąć o trzy lata, kiedy to nowa wówczas szkoła nie była w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb z uwagi na wzrastającą liczbę uczniów.

             Na przełomie lat 1928-29 władze miejskie zdecydowały się na jej podział na dwie siedmioklasowe szkoły podstawowe. I tak rozpoczęła się historia : ” dwójki „, której przydzielono stary drewniany budynek.

 Warunki pracy szkoły w pierwszych latach były bardzo не могу найти работу ciężkie ze względu na częste zmiany nauczycieli, med advice przerwy w nauce wynikające z braku nauczycieli, duże przepełnienie klas, naukę na trzy zmiany i brak sal lekcyjnych.

            W latach 1934 – 39 każdego roku średnio 87 dzieci nie pobierało nauki. Jaskrawą krzywdę dziecka pozostającego poza szkoła doskonale widział ówczesny kierownik szkoły M. Mazurek, który ustawicznie postulował o przydział nowych etatów nauczycielskich
i zabiegał o budowę nowej szkoły, która zdolna byłaby przyjąć wszystkie dzieci z obwodu szkolnego. Z inicjatywy M. Mazurka w listopadzie 1934 r. utworzono Komitet Budowy Szkoły, który już w maju 1937 r. Zakupił plac przy ul. Urzędowskiej, dziś Szymańskiego, a wiosną 1939 r. przystąpiono do budowy szkoły. Do 1 IX zdołano wznieść mury parteru i I piętra.

            Dziesięcioletnia praca szkoły lat 1929 – 1939 znalazła uznanie w środowisku w formie fundacji sztandaru, który miał być wręczony na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 IX 1939 r. Wysiłek społeczeństwa zmierzający do poprawy warunków pracy szkoły przez wybuch wojny i okupację hitlerowską sprowadzony został do punktu wyjścia.

            Gdy  lipcu 1944 r. wyzwolono Kraśnik, powróciło życie do szkoły. Zajęcia szkolne wznowione zostały we własnym budynku „starej szkoły” i Stefana Czeleja przy ul. Janowskiej. Kancelaria szkoły nadal mieściła się w budynku Szkoły NR 1 przy ul. Kościuszki.

            Poprawa warunków nauki i pracy w Szkole Nr 2 stała się naczelnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania. Wacław Polkowski we wrześniu 1945 r. reaktywował działalność Komitetu Budowy Szkoły na bazie dokumentacji zachowanej w archiwach Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 1 IX 1946 r. kierownictwo szkoły objął Bolesław Rycaj i rozpoczął z powodzeniem zabiegi o pozyskanie baraku w zwolnionych przez wojsko koszarach i adaptowanie go dla potrzeb szkoły na czas jej budowy przy ul. Urzędowskiej. Dobry postęp robót budowlanych pozwalał na sukcesywne przekazywanie w latach 1950 – 52 sal lekcyjnych w nowym budynku. 1 IX 1952 r. przekazano szkole w użytkowanie wszystkie izby lekcyjne i zrezygnowano z baraku w koszarach.

            23 – letnia tułaczka po prywatnych kwaterach dobiega końca. Najlepszą ilustracją jest zestawienie lokali służących szkole w różnych okresach jej historii:

Okres korzystania Liczba izb Ulica Właściciel
1929 – 34 3 Kościuszki Szkoła Nr 1
1929 – 49 4 Piłsudskiego Budynek własny
1934 – 35 1 Janowska 1 Rymarczyk Jan
1934 – 40 1 Piłsudskiego 4 Wanatowicz Józef
1934 – 39 2 – 3 Urzędowska 4 Zdybicki Władysław
1935 – 39 1 Piłsudskiego 25 Kępa Antoni
1937 – 46 2 Piłsudskiego 23 Kopiwoda i Biegaj E.
1940 – 41 1 Podleska 11 Rokicka H.
1940 – 41 1 Podleska 14 Smołecki T.
1940 – 41 1 Podleska 10 Nowak J.
1940 – 47 2 – 6 Orlicz – Dreszera 20 Czelej Stefan
1947 – 52 5 Koszary budynek własny zastępczy
1952 – 62 11 Urzędowska budynek własny
1962 – 87 20 Szymańskiego 8 budynek własny
1986 4 Mieszka I 23 budynek własny
1987 – 2004 32 Szymańskiego 10, obecnie Urzędowska 10 budynek własny

W dniu 20 lutego 1972 r. odbyła się wspaniała uroczystość szkolna związana z nadaniem szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz ufundowanie przez Komitet Rodzicielski sztandaru.