Tu jesteś > PSP > Explore Inspire Animate in Nature

Explore Inspire Animate in Nature

W dniach 3-7.10.20022 uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w wymianie międzynarodowej na Litwie w Silale wspólnie ze szkołami z Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus + „Explore, Inspire, Animate{„. W czasie pobytu na Litwie uczestnicy zwiedzili Silale, Park Wydmowy Mierzei Kurońskiej, park Varnai oraz Wilno. Uczestniczyli w zajęciach tematycznych przybliżających rodzaje i formy chronionego krajobrazu oraz faunę i florę Litwy. W czasie pobytu w Silale spotkali się z wiceburmistrzem panią Linetą Dargienne, która razem z panią dyrekor Moniką Hatłas jest współtwórcą tego projektu.

W dniach 19-24 września odbyła się 20022 uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu międzynarodowym w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus plus „Explore ,inspire ,animate”.

W dniach 20-22 kwietnia w Almerii (Hiszpania) odbyło się międzynarodowe spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „Explore, Inspire, Animate”. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły wraz z nauczycielami z Litwy, Sardynii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Na spotkaniu omówiono zasady współpracy partnerskiej i działania związane z tematyką projektu oraz ustalono terminy wyjazdów uczniów do poszczególnych państw.

Nauczyciele zapoznali się z ciekawymi narzędziami technologii informatycznej, które zostaną wykorzystane w pracy z uczniami w ramach realizacji projektu. Nowe techniki posłużą do stworzenia materiałów o środowisku przyrodniczym min. w postaci wirtualnych wycieczek do parków narodowych do parków narodowych/rezerwatów biosfery/parków krajobrazowych  i wirtualnej rzeczywistości z obiektami 3d.

Nauczyciele zwiedzili najważniejsze atrakcje Almerii, poznali walory krajobrazowe obszarów chronionego krajobrazu takich jak obszar Cabo de Gata oraz  Pustynia Tabernas z ich unikalną florą i fauną.

Projekt ma na celu zapoznanie się z fauna i florą poszczególnych państw, parkami narodowymi i rezerwatami biosfery Unesco, zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne oraz konieczność ochrony środowiska.