Tu jesteś > PSP > Świetlica wydarzenia

Świetlica wydarzenia

Wychowankowie świetlicy pod kierunkiem p. Anna Bartnik wzięli udział w konkursie plastycznym ,,Namaluj wiosenną scenerię, trafisz na galerię” zorganizowanym przez MBP w Kraśniku.  Dnia 19 marca 2021 r., Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku Michał Zimowski podpisali dyplomy dla uczestników konkursu plastycznego „Namaluj wiosenną scenerię, trafisz na galerię”. Niestety, z powodu pandemii niemożliwa była uroczysta gala.
Zwycięskie nagrody i dyplomy uczestnicy odebrali w placówkach MB . Na konkurs wpłynęło 96 prac. Komisja  oceniła i wybrała laureatów, co nie było łatwym zadaniem, gdyż wszystkie prace były piękne. Jury przyznało 3 nagrody główne w każdej placówce MBP: Bibliotece Głównej, Filii nr 1 oraz Filii nr 2 oraz 3 wyróżnienia w Filii nr 2 i 4 wyróżnienia w Filii nr 1.
Laureatami w Bibliotece Głównej zostali wychowankowie świetlicy- Julia Jocek I miejsce, Lena Barczyńska I miejsce. Wielkie gratulacje dla Julii i Leny! Brawo! Laureaci w Bibliotece Głównej:
1 miejsce – Julia Jocek 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku
1 miejsce – Lena Barczyńska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku
3 miejsce – Milena Gutowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku

Dnia 10 maja 2021r. w świetlicy szkolnej odbył się Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3 z udziałem pani dyrektor Moniki Hatłas i zastępcy dyrektora pani Agnieszki Kamińskiej. Jury w składzie: Anna Bartnik, Alicja Dziedzic, Anna Serafin, Anatolii Lavryshyn po przesłuchaniu 43 uczniów, którzy prezentowali wiersz lub prozę postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Klasy I
I miejsce Emilia Leszyn kl.1a
II miejsce – Aleksandra Janiec kl.1a
III miejsce Lena Zięba kl.1a
Wyróżnienia: Jan Kowalczyk kl.1b
Klasy II
I miejsce – Wanda Chruściel kl.2b
II miejsce – Mateusz Czyż kl.2b
III miejsce – Martyna Bocian kl..2b
Wyróżnienia: Barbara Frączek kl.2a, Daria Hałabiś kl.2b, Maciej Kotuła kl.2c, Nikola Słabczyńska kl.2b
Klasy III
I miejsce – Lena Sokal kl.3b
II miejsce – Magdalena Kuśmierczyk kl.3a
II miejsce – Zuzanna Malinowska kl.3b
Wyróżnienia: Martyna Daniel kl.3a, Zuzanna Siemion kl.3b, Amelia Szymańska kl.3b
, Milena Gutowska kl.3a, Natalia Kutyba kl.3c
Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy za udział. Gratulujmy wszystkim wykonawcom i dziękujemy wychowawcom za udział w konkursie.

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 Maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta majowe i dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy? Święta narodowe stwarzają okazję, abyśmy zwrócili większą uwagę na nasze symbole państwowe. Flagi zdobią domy, ulice i przestrzenie wspólne oraz maszty na placach przed gmachami instytucji publicznych. Godło RP swoją obecnością wskazuje, że w budynku ma siedzibę ważny organ działający na rzecz społeczeństwa. Mazurek Dąbrowskiego, we wspólnym wykonaniu muzycznym, często zapowiada początek roku szkolnego czy ważnych uroczystości państwowych. Przygotowaliśmy dla Was grafiki opisujące symbole narodowe: flagę, godło i hymn.

Flaga państwowa
Godło państwowe
Hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego

Otaczanie symboli narodowych szacunkiem jest przywilejem, ale i obowiązkiem każdego obywatela.  Nie piszmy po godle, odprasujmy flagi, pilnujmy tekstu hymnu i dzielmy się tą wiedzą dalej. Więcej informacji o fladze, godle, hymnie i pozostałych symbolach można znaleźć na stronach rządowych, w protokole dyplomatycznym i w ustawie z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

  1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione  w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. /brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-majowe demonstracje zostały z czasem uznane w wielu krajach. W wielu przypadkach przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych. W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne dbało o każdy szczegół uroczystości, nawet o hasła na transparentach. Dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950 r.

  2 Maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Warto wspomnieć, że 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Natomiast w okresie Polski Ludowej był to dzień, kiedy po obchodach pierwszomajowych zdejmowano wszystkie flagi, aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja, które nie było przez komunistyczne władze uznawane. Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość.

3 Maja  obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach  w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy święto Konstytucji 3 Maja obchodzono na Litwie.

Przeczytaj ciekawostki i fakty na temat 22 kwietnia. Ciekawostki o Dniu Ziemi

 • To inicjatywa oddolna i zrodziła się w 1969 roku w wyobraźni Gaylorda Nelsona, który widział na własne oczy wyciek oleju w Santa Barbara.
 • Gaylord zaprosił do współpracy przy narodowym ruchu edukacyjnym na rzecz ochrony środowiska kongresmena Pete’a McCloskeya oraz studenta Harvardu, Denisa Hayesa.
 • Łącznie pierwszy Dzień Ziemi był inicjowany i promowany dzięki współpracy 85 osób.
 • Dzień Ziemi stał się początkiem ruchów ekologicznych na światową skalę – to największy ruch na rzecz ochrony planety.
 • 22 kwietnia 1970 r. na ulicach Ameryki zgromadziło się 20 mln młodzieży, głównie studentów z wypisanymi na tekturowych transparentach hasłami na Dzień Ziemi
 •  W tym dniu 1970 r. tysiące szkół zorganizowało masowe protesty przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego: wyciekom ropy, fabrykom, elektrowniom, toksycznym odpadom, pestycydom.
 • Stworzono nieformalne porozumienia między rządem a społeczeństwem: 2 grudnia 1970 roku utworzono Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA).
 • Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej: na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.
 • 22 kwietnia to dzień swoistej równowagi, mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii.
 • W Polsce zaczęto obchodzić Dzień Ziemi w 1990 roku.
 • 22 kwietnia 1990 roku Światowy Dzień Ziemi obchodziło 200 mln ludzi w 141 krajach.
 • W 1992 r. w Rio de Janeiro zorganizowano tzw. Szczyt Ziemi. Była to II Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju – uchwalono międzynarodowe traktaty w sprawie zmian klimatu.
 • W 2000 roku ambasadorem Międzynarodowego dnia Ziemi został Leonardo DiCaprio.
 • W obchodach Dnia Ziemi w 2007 r. wzięło udział ok. miliarda ludzi.
 • Dniu Ziemi towarzyszy co roku inne hasło przewodnie.
 • W 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa zorganizowano Earth Challenge – największą kampanię naukową online. Hasztag #earthday został użyty na Instagramie ponad 4,6 mln razy.

Dzień Ziemi i eko piosenka : https://www.youtube.com/watch?v=JH_LB1Qf7BI

Praca plastyczna ,,Wiosenne drzewo” wykonana przez Igora i Franka z klasy 1b.

Igor Surowiecki kl.1b
Franek Nosal kl.1b