Tu jesteś > PSP > Everynone is Someone

Everynone is Someone

W piątek 17 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w ramach projektu Erasmus+ „Każdy ma swoja wartość”.

W tym dniu działała Świąteczna Poczta Życzliwości. Uczniowie pisali liściki z życzeniami i pozdrowieniami do wybranych osób, które adresatom dostarczali członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie i podziękowanie za ich trud, czas i umiejętności poświęcone  na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

W naszej szkole również uczciliśmy ten dzień. Uczniowie naszej placówki chętnie angażują się w działalność wolontariacką. Zbieramy żywność, dary, szczególnie w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Prowadzimy zbiórkę zniczy dla Wołynia. Od lat nasza szkoła włącza się w zbiórkę nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. Prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska „Tulimy”. Wolontariusze pomagają również młodszym kolegom Świetlicach Środowiskowych PCK i Kraśnickiego Centrum Wolontariatu. Współpracujemy z kraśnickim Domem Pomocy Społecznej w ramach akcji „Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”. Co roku wspieramy WOŚP. To tylko wybrane z licznych akcji prowadzonych przez sekcję wolontariatu Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim osobom, które bezinteresownie włączają się w pomoc innym dziękujemy i składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Wolontariusza.

Opiekunowie SU

W dniach 24-26 listopada odbyło się międzynarodowe spotkanie nauczycieli w Wilnie w ramach projektu Erasmus + Everyone is Someone (Każdy z nas ma swoją wartość ). W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele z naszej szkoły wraz z przedstawicielami krajów partnerskich z Litwy, Estonii, Grecji, Włoch oraz z Turcji. W trakcie spotkania omawiane były ważne kwestie dotyczące nowego projektu. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku szkolnym, ale ze względu na sytuację związaną z pandemią na całym świecie działania w jego zakresie były częściowo wstrzymane i ograniczone. Projekt ma na celu zbudowanie silnego zespołu samorządu uczniowskiego zdolnego do inicjowania pozytywnych zmian w szkole. Podczas spotkania w Wilnie omówiono główne kierunki działań i zadań w ramach projektu, a także ustalono daty wymian uczniów w poszczególnych państwach oraz sposoby realizacji i dokumentacji celów i założeń projektu. Nauczyciele z poszczególnych państw  przedstawili najważniejsze informacje dotyczące walorów przyrodniczo-kulturalnych swojego państwa, miasta oraz opis i charakterystykę swojej szkoły. Był to owocny czas integracji zespołu projektowego gotowego do podjęcia nowych wspólnych wyzwań w celu realizacji zamierzonych zadań.

W ramach Erasmus + od roku szkolnego 2019 /2020 nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt Everyone is Someone (Każdy z nas ma swoją wartość) razem z partnerskimi szkołami z Litwy, Grecji, Turcji, Estonii i Włoch.

Projekt ma na celu zbudowanie silnego zespołu samorządu uczniowskiego zdolnego do inicjowania pozytywnych zmian w szkole.