Tu jesteś > PSP > Everynone is Someone

Everynone is Someone

W minionym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas: 2a, 3a, 3b, 3c oraz 4a wraz z wychowawcami włączyli się w szlachetną inicjatywę I edycji Lubelskiego Projektu Edukacyjnego promującego ideę pomocy i rozwijającego empatię wobec cudzego cierpienia i choroby.
Działania w ramach projektu zaangażowały dzieci w wiele zajęć oraz wyzwoliły wiele szlachetnych postaw i uczuć.
Poznawszy pojęcie empatii na lekcji z wychowawcami, uczestnicy projektu wykonali ciekawe prace plastyczne, które przekazali chorym dzieciom z naszego szpitala i na kiermasz charytatywny.
Dwie prace, Laury Czupryn i Mateusza Czyża, zostały nagrodzone w konkursie pt. ” Niosę pomoc”.
Cieszymy się , że mogliśmy współpracować ze Stowarzyszeniem „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej oraz SP nr 16 w Lublinie. Dziękujemy wszystkim dzieciom, wychowawcom: paniom Annie Serafin, Iwonie Martys, Annie Siewielec, Magdalenie Kępie , Annie Wiślińskiej a także rodzicom za zaangażowanie w projekt. Wychowawcy i ich klasy oraz osoby współuczestniczące otrzymały również pamiątkowe certyfikaty i podziękowania od organizatorów.
Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez organizatorów projektu na zakończenie I edycji.

W dniach 8-14 maja uczniowie naszej wraz z nauczycielami  przebywali w stolicy Estonii -Tallinie w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus plus -Everyone is someone ( Każdy z nas  ma swoją wartość). W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli  pozostałych pięciu krajów biorących udział w projekcie z Litwy, Grecji, Włoch, Turcji i z Estonii. W  trakcie swojego pobytu uczniowie  uczestniczyli w spotkaniach  projektowych  oraz warsztatach teatralnych organizowanych przez estońską organizację Teatr Forum, których tematyka dotyczyła zagadnień  demokracji. Uczniowie zaprezentowali prezentacje swoich miast i szkół, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz wycieczkach zwiedzając zabytki i atrakcje Tallina. Ciekawą atrakcją był dwudniowy pobyt na wyspie Aegna, gdzie wszyscy uczestnicy mogli doświadczyć ciekawych  plenerowych metod edukacyjnych

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W piątek 1 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku odbyło się szereg działań promujących ten dzień.

Cała społeczność placówki wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, zakładając tego dnia niebieskie stroje.

Przedszkolaki z „zerówki” przygotowały plakat promujący Dzień Autyzmu. W 1-3 wolontariuszki z klasy 8b przeprowadziły zajęcia na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej „Czarodziejka”.  Miały one na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zachowują się osoby z autyzmem.

W klasach 4-8 na zajęciach z wychowawcą uczniowie oglądali prezentację, z której dowiedzieli się, czym jest autyzm, jak osoby z autyzmem odbierają bodźce z zewnątrz oraz poznali nazwiska słynnych osób ze stwierdzonymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto przez cały tydzień poprzedzający wydarzenie społeczność szkoły miała możliwość oglądać gazetkę dotyczącą autyzmu, która znajdowała się na holu koło stołówki.

W piątek 17 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w ramach projektu Erasmus+ „Każdy ma swoja wartość”.

W tym dniu działała Świąteczna Poczta Życzliwości. Uczniowie pisali liściki z życzeniami i pozdrowieniami do wybranych osób, które adresatom dostarczali członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie i podziękowanie za ich trud, czas i umiejętności poświęcone  na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

W naszej szkole również uczciliśmy ten dzień. Uczniowie naszej placówki chętnie angażują się w działalność wolontariacką. Zbieramy żywność, dary, szczególnie w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Prowadzimy zbiórkę zniczy dla Wołynia. Od lat nasza szkoła włącza się w zbiórkę nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. Prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska „Tulimy”. Wolontariusze pomagają również młodszym kolegom Świetlicach Środowiskowych PCK i Kraśnickiego Centrum Wolontariatu. Współpracujemy z kraśnickim Domem Pomocy Społecznej w ramach akcji „Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”. Co roku wspieramy WOŚP. To tylko wybrane z licznych akcji prowadzonych przez sekcję wolontariatu Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim osobom, które bezinteresownie włączają się w pomoc innym dziękujemy i składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Wolontariusza.

Opiekunowie SU