Tu jesteś > PSP > Everynone is Someone

Everynone is Someone

W dniach 8-14 maja uczniowie naszej wraz z nauczycielami  przebywali w stolicy Estonii -Tallinie w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus plus -Everyone is someone ( Każdy z nas  ma swoją wartość). W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli  pozostałych pięciu krajów biorących udział w projekcie z Litwy, Grecji, Włoch, Turcji i z Estonii. W  trakcie swojego pobytu uczniowie  uczestniczyli w spotkaniach  projektowych  oraz warsztatach teatralnych organizowanych przez estońską organizację Teatr Forum, których tematyka dotyczyła zagadnień  demokracji. Uczniowie zaprezentowali prezentacje swoich miast i szkół, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz wycieczkach zwiedzając zabytki i atrakcje Tallina. Ciekawą atrakcją był dwudniowy pobyt na wyspie Aegna, gdzie wszyscy uczestnicy mogli doświadczyć ciekawych  plenerowych metod edukacyjnych

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W piątek 1 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku odbyło się szereg działań promujących ten dzień.

Cała społeczność placówki wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, zakładając tego dnia niebieskie stroje.

Przedszkolaki z „zerówki” przygotowały plakat promujący Dzień Autyzmu. W 1-3 wolontariuszki z klasy 8b przeprowadziły zajęcia na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej „Czarodziejka”.  Miały one na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zachowują się osoby z autyzmem.

W klasach 4-8 na zajęciach z wychowawcą uczniowie oglądali prezentację, z której dowiedzieli się, czym jest autyzm, jak osoby z autyzmem odbierają bodźce z zewnątrz oraz poznali nazwiska słynnych osób ze stwierdzonymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto przez cały tydzień poprzedzający wydarzenie społeczność szkoły miała możliwość oglądać gazetkę dotyczącą autyzmu, która znajdowała się na holu koło stołówki.

W piątek 17 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w ramach projektu Erasmus+ „Każdy ma swoja wartość”.

W tym dniu działała Świąteczna Poczta Życzliwości. Uczniowie pisali liściki z życzeniami i pozdrowieniami do wybranych osób, które adresatom dostarczali członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie i podziękowanie za ich trud, czas i umiejętności poświęcone  na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

W naszej szkole również uczciliśmy ten dzień. Uczniowie naszej placówki chętnie angażują się w działalność wolontariacką. Zbieramy żywność, dary, szczególnie w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Prowadzimy zbiórkę zniczy dla Wołynia. Od lat nasza szkoła włącza się w zbiórkę nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. Prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska „Tulimy”. Wolontariusze pomagają również młodszym kolegom Świetlicach Środowiskowych PCK i Kraśnickiego Centrum Wolontariatu. Współpracujemy z kraśnickim Domem Pomocy Społecznej w ramach akcji „Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”. Co roku wspieramy WOŚP. To tylko wybrane z licznych akcji prowadzonych przez sekcję wolontariatu Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim osobom, które bezinteresownie włączają się w pomoc innym dziękujemy i składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Wolontariusza.

Opiekunowie SU

W dniach 24-26 listopada odbyło się międzynarodowe spotkanie nauczycieli w Wilnie w ramach projektu Erasmus + Everyone is Someone (Każdy z nas ma swoją wartość ). W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele z naszej szkoły wraz z przedstawicielami krajów partnerskich z Litwy, Estonii, Grecji, Włoch oraz z Turcji. W trakcie spotkania omawiane były ważne kwestie dotyczące nowego projektu. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku szkolnym, ale ze względu na sytuację związaną z pandemią na całym świecie działania w jego zakresie były częściowo wstrzymane i ograniczone. Projekt ma na celu zbudowanie silnego zespołu samorządu uczniowskiego zdolnego do inicjowania pozytywnych zmian w szkole. Podczas spotkania w Wilnie omówiono główne kierunki działań i zadań w ramach projektu, a także ustalono daty wymian uczniów w poszczególnych państwach oraz sposoby realizacji i dokumentacji celów i założeń projektu. Nauczyciele z poszczególnych państw  przedstawili najważniejsze informacje dotyczące walorów przyrodniczo-kulturalnych swojego państwa, miasta oraz opis i charakterystykę swojej szkoły. Był to owocny czas integracji zespołu projektowego gotowego do podjęcia nowych wspólnych wyzwań w celu realizacji zamierzonych zadań.