Tu jesteś > PSP > Logopeda

Logopeda

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8.00 – 9.40,  12.40 – 13.30

Wtorek:  8.55 – 11.30

Środa: 10.45 – 11.30

Czwartek:  10.30 – 11.30,  12.30 – 13.30

Piątek:  8.55 – 10.35

Godziny pracy od 25.03.2020 r.

Poniedziałek: 12.00 – 15.00

Wtorek: 12.00 – 14.00

Środa: 8.00 – 14.00

Czwartek: 8.00 – 14.00

Piątek 9.00 – 14.00

 

  1. Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań.
  2. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych.
  3. Kolejność kwalifikowania dzieci na zajęcia logopedyczne przedstawia się następująco:
  • Uczeń, któremu należy zapewnić terapię na podstawie opinii (lub orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej;
  • Jeżeli opinia (lub orzeczenie) zostało wydane w poprzednim roku szkolnym lub wcześniej, uczeń zostaje zakwalifikowany po badaniu logopedycznym na terenie szkoły;
  • Uczeń, którego rodzic składa wniosek o objęcie dziecka terapią logopedyczną na podstawie zaleceń logopedy po badaniach przesiewowych lub zaleceń wychowawcy bądź nauczyciela;
  • Uczeń, którego rodzic z własnej inicjatywy składa wniosek o objęcie dziecka terapią logopedyczną – po badaniu logopedycznym na terenie szkoły.