Tu jesteś > PSP > Aktualności szkoła podstawowa

Aktualności szkoła podstawowa

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych powiatu

kraśnickiego do skorzystania z proponowanych przez palcówkę różnorodnych form wsparcia.

W okresie styczeń / luty 2021 r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom telefonicznie, bez wcześniejszego umawiania się oraz stacjonarnie po ustaleniu godziny wizyty.

Konsultacje, porady udzielane są:

  • od poniedziałku do piątku
  • w godzinach 1000 -1400
  • pod numerem telefonu: 665970354
  • dodatkowo w II tygodniu ferii zimowych Poradnia proponuje wzmożone wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, które będzie udzielane telefonicznie oraz on-line  w godzinach 800 -1400
  • on-line strona internetowa poradni:

http://poradniakrasnik.pl/kontakt/,

  • Messenger, Facebook: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku
Bartosz Albin i Bartosz Rajzyngier z klasy 8b otrzymali stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021″. Program ten skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych oraz matematyki.  Zarząd  Samorządu Województwa Lubelskiego przyznał 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, czasopism o charakterze edukacyjnym.
Gratulujemy!!!

23 grudnia w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „Rezerwat Biosfery Roztocze” ogłoszonego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski i Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Pani Urszula Witkowska, Kacper Kapusta z klasy 5a, Julia Sielska z klasy 6c oraz Jakub Grządka z klasy 5a.

Dziękujemy za zaangażowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy dostrzegając piękno Roztocza, chętnie utrwalają je w pracach plastycznych czy na fotografiach.

Gratulujemy !!!

14 grudnia 2020 roku na stronie Starostwa Powiatowego w Kraśniku ogłoszono wyniki konkursu plastycznego ,, Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia”

Organizatorami konkursu byli:

– Starostwo Powiatowe w Kraśniku;

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku;

– Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;

– NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku.

Z przyjemnością ogłaszamy, że nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymał Mateusz Czyż z klasy 2b.

Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: Dębniewski Jan z klasy 1b, Czelej Hanna z klasy 3a, Trojan Ignacy z klasy 2a oraz Gremlas Michał z klasy 1b, Wójcik Maciej z klasy 3a, Kuśmierczyk Marcelina z klasy 2a oraz Leszyn Emilia z klasy 1a.

W imieniu uczestników Konkursu, nagrody odebrała Pani Dyrektor SP 2 Monika Hatłas.

Gratulujemy !!!