Tu jesteś > PSP > KONKURSY

KONKURSY

 W ramach międzynarodowego projektu Erasmus READ, IMAGINE, CREATE,(Czytaj, wyobraź sobie ,twórz) partnerska szkoła z Litwy Šilalė Darius i Girėnas Progymnasium organizują dla uczniów partnerskich państw (Gracja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Polska ) konkurs video promujący czytanie książek. Praca wideo opowiadająca o prezentowanej książce jest reklamowana słowami jako FILM, ZWIASTUN, KLIP PROMOCYJNY. 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

 


Laureaci konkursu: 

I miejsce Jakub Roztocki 8b 

II miejsce Nataniel Pielaszkiewicz  4b 

III miejsce Maciej Flis 5a 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 

Jakub Roztocki
Nataniel Pielaszkiewicz
Maciej Flis

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „INSPIRACJE SŁOŃCEM”

Przedmiotem fotografii powinno być Słońce – nasza gwiazda dzienna.

Przykładem może być wschód lub zachód Słońca, nietypowa słoneczna sceneria, fascynacje oświetleniem, refleksy i światłocienie, osoby lub przedmioty ze Słońcem w tle, itp.

Chętnych uczniów naszej szkoły prosimy o przesłanie zdjęć do dnia 02.06.2021 na adres fizyka777@wp.pl

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII  do udziału w konkursie plastycznym 

Regulamin konkursu 

ORGANIZATORZY: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  

Odpowiedzialna : Urszula Witkowska 

CELE KONKURSU 

 
a) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych gatunków ptaków  

b) kształtowanie postaw ekologicznych,  

c) zachęcanie dzieci i młodzieży do obserwacji przyrody. 

TEMATYKA KONKURSU 

W pracach plastycznych uczniowie mogą przedstawić różne gatunki ptaków, które możemy obserwować w naszym bezpośrednim otoczeniu, wokół domu, w parkach, w lesie, nad jeziorem, rzeką, na polach, łąkach. Można wykonać prace plastyczne przedstawiające ptaki w różnych sytuacjach np. ; budujące gniazda, opiekujące się potomstwem, polujące na zdobycz, szukające pokarmu, szykujące się do odlotu, itp. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4-8 
  1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
  1. Technika wykonania pracy dowolna. 
  1. Zdjęcie pracy należy wysłać na adres mailowy przyrodnicysp2krasnik@wp.pl do 30 kwietnia 
  1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszona przez niego praca została wykonana osobiście i nie jest ona kopią pracy plastycznej wykonanej  przez inne osoby. 
  1. W mailu, którego załącznikiem jest zdjęcie pracy plastycznej powinny znaleźć się imię i nazwisko autora, klasa. 
  1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.